joulukuu 5, 2014

Sveitsin ja Suomen upseerivaihto Vierailu Sveitsissä syyskuun 2014 alussa

Sveitsin ja Suomen upseerivaihto Vierailu Sveitsissä syyskuun 2014 alussa

Teksti: Seppo Haario
Kuvat: Seppo Haario ja Mano Nokelainen

Toisen maailmansodan jälkeen Sveitsi on ollut kiinnostunut Suomen maanpuolustuksesta ja Suomi Sveitsin maanpuolustuksesta. Kiinnostus on edelleen suuri, koska molemmissa maissa maanpuolustuksen perusratkaisuna on yleinen asevelvollisuus.

Yksi suomalainen upseeri on tutustunut vuosittain Sveitsin maanpuolustukseen ja yhteiskuntaan sekä kaksi Sveitsin upseeria vuosittain Suomen maanpuolustukseen ja yhteiskuntaan.

Entiset upseeristipendiaatit ovat vierailleet puolisoineen muutaman vuoden välein vuorotellen Sveitsissä tai Suomessa. Viimeinen vierailu tapahtui Sveitsissä syyskuun 2014 alussa.

Suomalaiset upseerit stipendiaatteina Sveitsissä

Vuodesta 1949 lähtien on vuosittain yksi suomalainen upseeri tutustunut Sveitsiin ja sen armeijaan Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands, (SVFF Suomen Ystävät Sveitsissä) -yhdistyksen stipendiaattina.

Stipendiaatteja on kutsuttu Mannerheim-stipendiaateiksi, koska nimitys tapahtuu juhlallisessa tilaisuudessa Mannerheimin muistomerkillä Geneve-järven rannalla Montreux’n lähellä Territet’ssä. Yhteensä Sveitsin järjestelmään on tutustunut 79 suomalaista upseeria.

Suomalainen upseeri on tutustunut Sveitsin maanpuolustukseen ja yhteiskuntaan. Hänen ohjelmastaan on vastannut Sveitsin armeija. SVFF-yhdistys on järjestänyt tutustumisia Sveitsin yhteiskuntaan ja antanut suomalaiselle upseerille stipendin. Suomalais-sveitsiläinen upseeriyhdistys on avustanut ohjelman laatimisessa.

Vuoden 2013 upseeristipendiaatti everstiluutnantti Mano Nokelainen (stipendiaattiaikana majuri) kertoo kokemuksistaan seuraavaa:

”Suomalainen upseeri on kolmen kuukauden stipendiaattiaikanaan tutustunut Sveitsin maanpuolustukseen sekä yhteiskuntaan. Hänen ohjelman toteutuksesta on vastannut Sveitsin armeijan yhteysupseeri, joka on pyrkinyt rakentamaan ohjelman stipendiaatin toiveiden mukaisesti.

Viime vuosina stipendiaattiaika on käsittänyt tutustumisia armeijan eri koulutuskeskuksiin, osallistumisen vähintään yhdelle pitemmälle kurssille (esim. Sveitsin yleisesikuntaupseerikurssi 2 viikkoa), osallistumisen kertausharjoitukseen (noin 1 viikko), osallistumisen varusmiesten koulutustapahtumiin (esim. aselajikurssi, tarkkampujakurssi ja vuoristojääkärikurssi) sekä tietysti perehtymiset armeijan eri johtoportaisiin kuten pääesikunta, puolustusministeriö ja alueellinen esikunta.

Tämän kattavan, ammatillisesti erittäin avartavan ja kehittävän, ohjelman lisäksi ohjelmaan kuuluu vierailut sveitsiläisissä perheissä, tutustumiset eri kulttuuritapahtumiin sekä tietysti edustamiset suomalais-sveitsiläisten yhdistysten tilaisuuksissa.

Kaiken huippuna on kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Montreuxin Territet´ssä pidettävä Mannerheimin muistojuhla, jossa suomalaisupseeri nimitetään juhlallisesti Mannerheim-stipendiaatiksi.

Ohjelmat ovat olleet aina erittäin hyvin järjestettyjä ja sveitsiläiset ovat aina olleet erittäin vieraanvaraisia. Suomen lippu on ollut vierailukohteissa aina hyvin esillä.”

Mannerheim-stipendiaatti majuri Mano Nokelainen (edessä oikealla) Sveitsin ye-kurssilla 2013. Kuva Mano Nokelainen

Mannerheim-stipendiaatti majuri Mano Nokelainen (edessä oikealla) Sveitsin ye-kurssilla 2013. Kuva Mano Nokelainen

 

Sveitsiläiset upseerit stipendiaatteina Suomessa

Vastavuoroisesti ensimmäiset sveitsiläiset upseeristipendiaatit saapuivat Suomeen vuonna 1970. Vakiintuneen tavan mukaan Suomeen on saapunut vuosittain neljäksi viikoksi kaksi sveitsiläistä upseeria, joista toinen on kantahenkilökuntaan kuuluva ja toinen reservin upseeri (Milizoffizier).

Ohjelmasta on vastannut Suomen puolustusvoimat. Ohjelman laadinnassa on pyritty ottamaan huomioon sveitsiläisten upseereiden aselajit ja toivomukset. Ohjelman on laatinut perinteisesti viimeksi Sveitsissä stipendiaattina ollut suomalainen upseeri. Vuoden 2014 ohjelman laati everstiluutnantti Mano-Mikael Nokelainen. Hän joutuu laatimaan ohjelman myös vuoden 2015 sveitsiläisille stipendiaateille, koska tänä vuonna ei suomalaista upseeria ole stipendiaattina Sveitsissä.

Sveitsin Ystävät Suomessa ry on antanut stipendiaattiupseereille stipendin ja yhdessä paikallisosastojen kanssa vastannut muutamien päivien tutustumisesta Suomen yhteiskuntaan.

Sveitsin upseereiden mielestä Suomi on sopiva yhteistyökumppani, koska molempien maiden perusratkaisu on yleinen asevelvollisuus. Sveitsiläiset ovat pystyneet keskustelemaan joukko-osastovierailujen aikana vapaasti varusmiesten kanssa. Heille on muodostunut erittäin hyvä kuva suomalaisten varusmiesten maanpuolustustahdosta.

Useat sveitsiläiset upseeristipendiaatit ovat ihastuneet Suomen yhteiskuntaan. He tulevat lomamatkoillaan mielellään Suomeen uudelleen.

Suomeen on tutustunut tähän mennessä stipendiaatteina 89 sveitsiläistä upseeria.

Suomalais-sveitsiläinen upseeriyhdistys

Sveitsiläiset Suomessa stipendiaatteina olleet upseerit perustivat syyskuussa 1989 oman yhdistyksen ”Die Finnisch-Schweizerische Offiziersvereinigung”.  Sen tarkoituksena on järjestää esitelmiä Suomen maanpuolustuksesta ja sen historiasta, tehdä tunnetuksi Suomen onnistunutta puolustusta erityisesti talvisodassa, organisoida suomalaisen upseeristipendiaatin ohjelmaa Sveitsissä, järjestää kunnianosoitukset marsalkka Mannerheimin muistomerkillä Territet´ssä Mannerheimin syntymäpäivänä 4.6. ja huolehtia entisten Sveitsissä stipendiaatteina olleiden upseereiden tapaamisista Sveitsissä (nk. ”Kertausharjoitukset”).

Yhdistyksellä on noin 120 jäsentä. Puheenjohtaja on tällä hetkellä everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod. Yhdistyksen kotisivut.

Sveitsiläis-suomalaisen upseeriyhdistyksen vuosikokous 2013. Puhumassa yhdistyksen puheenjohtaja everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod. Mannerheim-stipendiaatti majuri Mano Nokelainen edessä vasemmalla. Kuva Mano Nokelainen

Sveitsiläis-suomalaisen upseeriyhdistyksen vuosikokous 2013. Puhumassa yhdistyksen puheenjohtaja everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod. Mannerheim-stipendiaatti majuri Mano Nokelainen edessä vasemmalla. Kuva Mano Nokelainen

 

Kertausharjoitus WK 2014

Sveitsissä ja Suomessa on järjestetty upseerivaihtoon liittyen muutamien vuosien välein ”Kertausharjoituksia” entisille upseeristipendiaateille ja heidän puolisoilleen. ”Kertausharjoituksiin” on kutsuttu vuorotellen Sveitsissä tai Suomessa stipendiaatteina olleet upseerit puolisoineen. Ensimmäinen ”Kertausharjoitus” järjestettiin vuonna 1981.

Tänä vuonna ”Kertausharjoituksen” järjestivät Sveitsin armeija ja Sveitsiläis-suomalainen upseeriyhdistys Sveitsissä 31.8. – 7.9.2014. ”Kertausharjoituksen WK 2014″ (WK, Wiederholungkurs) osallistui 11 suomalaista upseeria ja heidän puolisoitaan, yhteensä 19 henkilöä Suomesta. Majoittuminen oli järjestetty yhtä yötä lukuun ottamatta Windischin kutsuntakeskukseen. Ohjelmaan kuului:

 • 9. tutustuminen Paul Scherrer Instituuttiin (kansainvälinen tutkimuskeskus) Villigenissä sekä tutustuminen Rooman ja Habsburgin historiaan Windischissä (Rooman aikana Vindonissa)
 • 9. tutustuminen Pioneerikouluun ja pioneerien koulutukseen Bruggissa sekä Alueellisen rykmentin 2 (Territorialregion 2) toiminnan ja Sveitsin armeijan uudistuksen (WEA, Weiterentwicklung der Armee) esittely
 • 9. tutustuminen Air 14 ilmailunäytökseen Payernessä, kunnianosoitus Mannerheimin muistomerkillä Territet´ssä Geneve-järven rannalla ja illallinen Abbaye de Salazin viinitilalla Ollonissa
 • 9. herroille ammunta Hongrinin harjoitusalueella Sveitsin armeijan Sakon tarkkuuskivääreillä 600, 800 ja 1000 metrin etäisyyksille, rouville tutustuminen Martignyssä Renoirin taidenäyttelyyn, tutustuminen Caillerin suklaatehtaaseen Brocissa ja Raclette/Fondue illallinen Gruyeressa
 • 9. tutustuminen Pilatuksen lentokonetehtaaseen Stansissa ja tutustuminen Luzernin kaupunkiin
 • 9. opastettu tutustuminen Badenin kaupunkiin, illalla yhteinen päätösillallinen yhdessä sveitsiläisten Suomessa olleiden upseeristipendiaattien kanssa
 WK 2014. Veneajelu Aare-joella 2.9.2014. Isäntänä toimi aliupseeri- ja alokaskoulu 73:n komentaja, vuoden 2012 upseeristipendiaatti eversti André Güss. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Veneajelu Aare-joella 2.9.2014. Isäntänä toimi aliupseeri- ja alokaskoulu 73:n komentaja, vuoden 2012 upseeristipendiaatti eversti André Güss. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Ryhmäkuva Mannerheimin muistomerkillä Territet´ssä 3.9.2014. Keskellä prikaatikenraali Pentti Airio. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Ryhmäkuva Mannerheimin muistomerkillä Territet´ssä 3.9.2014. Keskellä prikaatikenraali Pentti Airio. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Vuoden 2001 upseeristipendiaatti eversti Luc Monnier toivotti suomalaiset tervetulleiksi Abbaye de Salazin viinitilalle 3.9.2014. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Vuoden 2001 upseeristipendiaatti eversti Luc Monnier toivotti suomalaiset tervetulleiksi Abbaye de Salazin viinitilalle 3.9.2014. Kuva Seppo Haario

 

Huoli upseerivaihdon jatkumisesta

Suomessa olleet sveitsiläiset upseeristipendiaatit ovat antaneet matkastaan erittäin positiivista palautetta. Sveitsin pääesikunnan edustajan mukaan Sveitsin upseerit tuntevatkin mielenkiintoa Suomea kohtaan ja he osoittavat nykyisin halukkuutta tulla Suomeen.

Sveitsiläiset esittivät WK 2014 aikana hyvin voimakkaasti huolensa Sveitsin ja Suomen upseerivaihdon tulevaisuudesta. Sveitsiläiset haluavat upseerivaihdon jatkuvan. Vuosina 2011 ja 2014 suomalaista stipendiaattiupseeria ei ollut Sveitsissä. Ei ole varmaa, lähettääkö Suomi ensi vuonnakaan upseeria Sveitsiin.

Sveitsin sotakoulujen opetuskieli on saksa. Ranskankielisen Sveitsin joukko-osastoissa kieli on ranska.

Vaikka saksankielen opetus on lopetettu Maanpuolustuskorkeakoulussa, saksankielen osaamiselle olisi tarvetta. Sveitsin lisäksi saksaa puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä Euroopan Unionin alueella. Saksan kieltä tarvitaan myös Saksassa Führungsakademien kursseilla.

Upseerivaihdon hyödyt

Molempien maiden upseereiden on hyödyllistä tutustua toistensa asevelvollisuusjärjestelmiin ja ratkaisuihin, vaihtaa tietoja, lisätä tietotaitoa sekä avartaa näkemyksiä.

Suomen upseereiden saksankielen taito kehittyy stipendiaattiaikana Sveitsissä ja sen jälkeisessä yhteydenpidossa Sveitsin kollegoihin.

Upseerivaihdossa syntyy hyviä ystävyyssuhteita. Tietojen päivittäminen on vaivatonta. Lomamatkat suuntautuvat stipendiaattiajan jälkeen usein Sveitsiin tai Suomeen.

Toivottavasti hyödylliseksi koettua upseerivaihtoa Sveitsin ja Suomen välillä voidaan jatkaa.

 

WK 2014. Vuoden 2002 upseeristipendiaatti everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod järjesti 3.9.2014 Hongrinin harjoitusalueella herroille ammunnan Sveitsin armeijan valitsemalla Sakon tarkkuuskiväärillä. Ampumaetäisyydet olivat 600, 800 ja 1 000 metriä. Tämän jälkeen kilpailu 800 m tauluihin. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Vuoden 2002 upseeristipendiaatti everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod järjesti 3.9.2014 Hongrinin harjoitusalueella herroille ammunnan Sveitsin armeijan valitsemalla Sakon tarkkuuskiväärillä. Ampumaetäisyydet olivat 600, 800 ja 1 000 metriä. Tämän jälkeen kilpailu 800 m tauluihin. Kuva Seppo Haario

Tarkka-ampujan maalialue. Kuva Mano Nokelainen

Tarkka-ampujan maalialue. Kuva Mano Nokelainen

WK 2014. Vieraanvaraisuutta ammuntojen jälkeen Hongrinissa 3.9.2014. Isäntänä everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Vieraanvaraisuutta ammuntojen jälkeen Hongrinissa 3.9.2014. Isäntänä everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod. Kuva Seppo Haario

 

 

Sveitsin ja Suomen upseerivaihto Vierailu Sveitsissä syyskuun 2014 alussa | Sveitsin Ystävät Suomessa | Sveitsi.fi

Sveitsin ja Suomen upseerivaihto Vierailu Sveitsissä syyskuun 2014 alussa

Teksti: Seppo Haario
Kuvat: Seppo Haario ja Mano Nokelainen

Toisen maailmansodan jälkeen Sveitsi on ollut kiinnostunut Suomen maanpuolustuksesta ja Suomi Sveitsin maanpuolustuksesta. Kiinnostus on edelleen suuri, koska molemmissa maissa maanpuolustuksen perusratkaisuna on yleinen asevelvollisuus.

Yksi suomalainen upseeri on tutustunut vuosittain Sveitsin maanpuolustukseen ja yhteiskuntaan sekä kaksi Sveitsin upseeria vuosittain Suomen maanpuolustukseen ja yhteiskuntaan.

Entiset upseeristipendiaatit ovat vierailleet puolisoineen muutaman vuoden välein vuorotellen Sveitsissä tai Suomessa. Viimeinen vierailu tapahtui Sveitsissä syyskuun 2014 alussa.

Suomalaiset upseerit stipendiaatteina Sveitsissä

Vuodesta 1949 lähtien on vuosittain yksi suomalainen upseeri tutustunut Sveitsiin ja sen armeijaan Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands, (SVFF Suomen Ystävät Sveitsissä) -yhdistyksen stipendiaattina.

Stipendiaatteja on kutsuttu Mannerheim-stipendiaateiksi, koska nimitys tapahtuu juhlallisessa tilaisuudessa Mannerheimin muistomerkillä Geneve-järven rannalla Montreux’n lähellä Territet’ssä. Yhteensä Sveitsin järjestelmään on tutustunut 79 suomalaista upseeria.

Suomalainen upseeri on tutustunut Sveitsin maanpuolustukseen ja yhteiskuntaan. Hänen ohjelmastaan on vastannut Sveitsin armeija. SVFF-yhdistys on järjestänyt tutustumisia Sveitsin yhteiskuntaan ja antanut suomalaiselle upseerille stipendin. Suomalais-sveitsiläinen upseeriyhdistys on avustanut ohjelman laatimisessa.

Vuoden 2013 upseeristipendiaatti everstiluutnantti Mano Nokelainen (stipendiaattiaikana majuri) kertoo kokemuksistaan seuraavaa:

”Suomalainen upseeri on kolmen kuukauden stipendiaattiaikanaan tutustunut Sveitsin maanpuolustukseen sekä yhteiskuntaan. Hänen ohjelman toteutuksesta on vastannut Sveitsin armeijan yhteysupseeri, joka on pyrkinyt rakentamaan ohjelman stipendiaatin toiveiden mukaisesti.

Viime vuosina stipendiaattiaika on käsittänyt tutustumisia armeijan eri koulutuskeskuksiin, osallistumisen vähintään yhdelle pitemmälle kurssille (esim. Sveitsin yleisesikuntaupseerikurssi 2 viikkoa), osallistumisen kertausharjoitukseen (noin 1 viikko), osallistumisen varusmiesten koulutustapahtumiin (esim. aselajikurssi, tarkkampujakurssi ja vuoristojääkärikurssi) sekä tietysti perehtymiset armeijan eri johtoportaisiin kuten pääesikunta, puolustusministeriö ja alueellinen esikunta.

Tämän kattavan, ammatillisesti erittäin avartavan ja kehittävän, ohjelman lisäksi ohjelmaan kuuluu vierailut sveitsiläisissä perheissä, tutustumiset eri kulttuuritapahtumiin sekä tietysti edustamiset suomalais-sveitsiläisten yhdistysten tilaisuuksissa.

Kaiken huippuna on kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Montreuxin Territet´ssä pidettävä Mannerheimin muistojuhla, jossa suomalaisupseeri nimitetään juhlallisesti Mannerheim-stipendiaatiksi.

Ohjelmat ovat olleet aina erittäin hyvin järjestettyjä ja sveitsiläiset ovat aina olleet erittäin vieraanvaraisia. Suomen lippu on ollut vierailukohteissa aina hyvin esillä.”

Mannerheim-stipendiaatti majuri Mano Nokelainen (edessä oikealla) Sveitsin ye-kurssilla 2013. Kuva Mano Nokelainen

Mannerheim-stipendiaatti majuri Mano Nokelainen (edessä oikealla) Sveitsin ye-kurssilla 2013. Kuva Mano Nokelainen

 

Sveitsiläiset upseerit stipendiaatteina Suomessa

Vastavuoroisesti ensimmäiset sveitsiläiset upseeristipendiaatit saapuivat Suomeen vuonna 1970. Vakiintuneen tavan mukaan Suomeen on saapunut vuosittain neljäksi viikoksi kaksi sveitsiläistä upseeria, joista toinen on kantahenkilökuntaan kuuluva ja toinen reservin upseeri (Milizoffizier).

Ohjelmasta on vastannut Suomen puolustusvoimat. Ohjelman laadinnassa on pyritty ottamaan huomioon sveitsiläisten upseereiden aselajit ja toivomukset. Ohjelman on laatinut perinteisesti viimeksi Sveitsissä stipendiaattina ollut suomalainen upseeri. Vuoden 2014 ohjelman laati everstiluutnantti Mano-Mikael Nokelainen. Hän joutuu laatimaan ohjelman myös vuoden 2015 sveitsiläisille stipendiaateille, koska tänä vuonna ei suomalaista upseeria ole stipendiaattina Sveitsissä.

Sveitsin Ystävät Suomessa ry on antanut stipendiaattiupseereille stipendin ja yhdessä paikallisosastojen kanssa vastannut muutamien päivien tutustumisesta Suomen yhteiskuntaan.

Sveitsin upseereiden mielestä Suomi on sopiva yhteistyökumppani, koska molempien maiden perusratkaisu on yleinen asevelvollisuus. Sveitsiläiset ovat pystyneet keskustelemaan joukko-osastovierailujen aikana vapaasti varusmiesten kanssa. Heille on muodostunut erittäin hyvä kuva suomalaisten varusmiesten maanpuolustustahdosta.

Useat sveitsiläiset upseeristipendiaatit ovat ihastuneet Suomen yhteiskuntaan. He tulevat lomamatkoillaan mielellään Suomeen uudelleen.

Suomeen on tutustunut tähän mennessä stipendiaatteina 89 sveitsiläistä upseeria.

Suomalais-sveitsiläinen upseeriyhdistys

Sveitsiläiset Suomessa stipendiaatteina olleet upseerit perustivat syyskuussa 1989 oman yhdistyksen ”Die Finnisch-Schweizerische Offiziersvereinigung”.  Sen tarkoituksena on järjestää esitelmiä Suomen maanpuolustuksesta ja sen historiasta, tehdä tunnetuksi Suomen onnistunutta puolustusta erityisesti talvisodassa, organisoida suomalaisen upseeristipendiaatin ohjelmaa Sveitsissä, järjestää kunnianosoitukset marsalkka Mannerheimin muistomerkillä Territet´ssä Mannerheimin syntymäpäivänä 4.6. ja huolehtia entisten Sveitsissä stipendiaatteina olleiden upseereiden tapaamisista Sveitsissä (nk. ”Kertausharjoitukset”).

Yhdistyksellä on noin 120 jäsentä. Puheenjohtaja on tällä hetkellä everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod. Yhdistyksen kotisivut.

Sveitsiläis-suomalaisen upseeriyhdistyksen vuosikokous 2013. Puhumassa yhdistyksen puheenjohtaja everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod. Mannerheim-stipendiaatti majuri Mano Nokelainen edessä vasemmalla. Kuva Mano Nokelainen

Sveitsiläis-suomalaisen upseeriyhdistyksen vuosikokous 2013. Puhumassa yhdistyksen puheenjohtaja everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod. Mannerheim-stipendiaatti majuri Mano Nokelainen edessä vasemmalla. Kuva Mano Nokelainen

 

Kertausharjoitus WK 2014

Sveitsissä ja Suomessa on järjestetty upseerivaihtoon liittyen muutamien vuosien välein ”Kertausharjoituksia” entisille upseeristipendiaateille ja heidän puolisoilleen. ”Kertausharjoituksiin” on kutsuttu vuorotellen Sveitsissä tai Suomessa stipendiaatteina olleet upseerit puolisoineen. Ensimmäinen ”Kertausharjoitus” järjestettiin vuonna 1981.

Tänä vuonna ”Kertausharjoituksen” järjestivät Sveitsin armeija ja Sveitsiläis-suomalainen upseeriyhdistys Sveitsissä 31.8. – 7.9.2014. ”Kertausharjoituksen WK 2014″ (WK, Wiederholungkurs) osallistui 11 suomalaista upseeria ja heidän puolisoitaan, yhteensä 19 henkilöä Suomesta. Majoittuminen oli järjestetty yhtä yötä lukuun ottamatta Windischin kutsuntakeskukseen. Ohjelmaan kuului:

 • 9. tutustuminen Paul Scherrer Instituuttiin (kansainvälinen tutkimuskeskus) Villigenissä sekä tutustuminen Rooman ja Habsburgin historiaan Windischissä (Rooman aikana Vindonissa)
 • 9. tutustuminen Pioneerikouluun ja pioneerien koulutukseen Bruggissa sekä Alueellisen rykmentin 2 (Territorialregion 2) toiminnan ja Sveitsin armeijan uudistuksen (WEA, Weiterentwicklung der Armee) esittely
 • 9. tutustuminen Air 14 ilmailunäytökseen Payernessä, kunnianosoitus Mannerheimin muistomerkillä Territet´ssä Geneve-järven rannalla ja illallinen Abbaye de Salazin viinitilalla Ollonissa
 • 9. herroille ammunta Hongrinin harjoitusalueella Sveitsin armeijan Sakon tarkkuuskivääreillä 600, 800 ja 1000 metrin etäisyyksille, rouville tutustuminen Martignyssä Renoirin taidenäyttelyyn, tutustuminen Caillerin suklaatehtaaseen Brocissa ja Raclette/Fondue illallinen Gruyeressa
 • 9. tutustuminen Pilatuksen lentokonetehtaaseen Stansissa ja tutustuminen Luzernin kaupunkiin
 • 9. opastettu tutustuminen Badenin kaupunkiin, illalla yhteinen päätösillallinen yhdessä sveitsiläisten Suomessa olleiden upseeristipendiaattien kanssa
 WK 2014. Veneajelu Aare-joella 2.9.2014. Isäntänä toimi aliupseeri- ja alokaskoulu 73:n komentaja, vuoden 2012 upseeristipendiaatti eversti André Güss. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Veneajelu Aare-joella 2.9.2014. Isäntänä toimi aliupseeri- ja alokaskoulu 73:n komentaja, vuoden 2012 upseeristipendiaatti eversti André Güss. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Ryhmäkuva Mannerheimin muistomerkillä Territet´ssä 3.9.2014. Keskellä prikaatikenraali Pentti Airio. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Ryhmäkuva Mannerheimin muistomerkillä Territet´ssä 3.9.2014. Keskellä prikaatikenraali Pentti Airio. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Vuoden 2001 upseeristipendiaatti eversti Luc Monnier toivotti suomalaiset tervetulleiksi Abbaye de Salazin viinitilalle 3.9.2014. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Vuoden 2001 upseeristipendiaatti eversti Luc Monnier toivotti suomalaiset tervetulleiksi Abbaye de Salazin viinitilalle 3.9.2014. Kuva Seppo Haario

 

Huoli upseerivaihdon jatkumisesta

Suomessa olleet sveitsiläiset upseeristipendiaatit ovat antaneet matkastaan erittäin positiivista palautetta. Sveitsin pääesikunnan edustajan mukaan Sveitsin upseerit tuntevatkin mielenkiintoa Suomea kohtaan ja he osoittavat nykyisin halukkuutta tulla Suomeen.

Sveitsiläiset esittivät WK 2014 aikana hyvin voimakkaasti huolensa Sveitsin ja Suomen upseerivaihdon tulevaisuudesta. Sveitsiläiset haluavat upseerivaihdon jatkuvan. Vuosina 2011 ja 2014 suomalaista stipendiaattiupseeria ei ollut Sveitsissä. Ei ole varmaa, lähettääkö Suomi ensi vuonnakaan upseeria Sveitsiin.

Sveitsin sotakoulujen opetuskieli on saksa. Ranskankielisen Sveitsin joukko-osastoissa kieli on ranska.

Vaikka saksankielen opetus on lopetettu Maanpuolustuskorkeakoulussa, saksankielen osaamiselle olisi tarvetta. Sveitsin lisäksi saksaa puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä Euroopan Unionin alueella. Saksan kieltä tarvitaan myös Saksassa Führungsakademien kursseilla.

Upseerivaihdon hyödyt

Molempien maiden upseereiden on hyödyllistä tutustua toistensa asevelvollisuusjärjestelmiin ja ratkaisuihin, vaihtaa tietoja, lisätä tietotaitoa sekä avartaa näkemyksiä.

Suomen upseereiden saksankielen taito kehittyy stipendiaattiaikana Sveitsissä ja sen jälkeisessä yhteydenpidossa Sveitsin kollegoihin.

Upseerivaihdossa syntyy hyviä ystävyyssuhteita. Tietojen päivittäminen on vaivatonta. Lomamatkat suuntautuvat stipendiaattiajan jälkeen usein Sveitsiin tai Suomeen.

Toivottavasti hyödylliseksi koettua upseerivaihtoa Sveitsin ja Suomen välillä voidaan jatkaa.

 

WK 2014. Vuoden 2002 upseeristipendiaatti everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod järjesti 3.9.2014 Hongrinin harjoitusalueella herroille ammunnan Sveitsin armeijan valitsemalla Sakon tarkkuuskiväärillä. Ampumaetäisyydet olivat 600, 800 ja 1 000 metriä. Tämän jälkeen kilpailu 800 m tauluihin. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Vuoden 2002 upseeristipendiaatti everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod järjesti 3.9.2014 Hongrinin harjoitusalueella herroille ammunnan Sveitsin armeijan valitsemalla Sakon tarkkuuskiväärillä. Ampumaetäisyydet olivat 600, 800 ja 1 000 metriä. Tämän jälkeen kilpailu 800 m tauluihin. Kuva Seppo Haario

Tarkka-ampujan maalialue. Kuva Mano Nokelainen

Tarkka-ampujan maalialue. Kuva Mano Nokelainen

WK 2014. Vieraanvaraisuutta ammuntojen jälkeen Hongrinissa 3.9.2014. Isäntänä everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod. Kuva Seppo Haario

WK 2014. Vieraanvaraisuutta ammuntojen jälkeen Hongrinissa 3.9.2014. Isäntänä everstiluutnantti Olivier Jacot-Guillarmod. Kuva Seppo Haario