elokuu 30, 2021

Vuosikokous 24.8.021

Vuosikokous 24.8.021

Sveitsin Ystävät Suomessa ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin pandemian johdosta siirrettynä 24.8. Kokous pidettiin hybridinä ja paikalla yhdistyksen toimistolla oli 10 jäsentä, minkä lisäksi kokousta seurasi etänä Zoom-yhteydellä 15 jäsentä. Etäosallistujilla oli myös mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kokouksen puheenjohtajana toimi neuvottelukunnan puheenjohtaja, prikaatinkenraali Pentti Airio.

Sääntömääräisistä asioista vuoden 2020 toimintakertomus ja tilit hyväksyttiin yksimielisesti samoin kuin kuluvan toimikauden 2021-22 toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Suurimmat muutokset uusituissa säännöissä ovat seuraavat:
–          Hallituksen jäsenten toimikausi on jatkossa kolme vuotta (ennen 2 vuotta) ja 1/3 jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kuitenkin vuosittain. Lisäksi jäsenien kokonaismäärää ml. puheenjohtaja laskettiin yhdeksään (ennen 10).
–          Neuvottelukunnan jäsenmäärä on jatkossa 10-14 (aikaisemmin 12-18).
–          Stipendijaoksen jäsenet valitsee jatkossa hallitus
–          Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on sekä puheenjohtajalla että varapuheenjohtajalla yksin.
–          Vuosikokouskutsu voidaan lähettää jatkossa myös sähköpostitse ja kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyksien avulla, mikäli hallitus niin päättää.

Sääntöjen voimaantulo edellyttää vielä Patentti- ja Rekisterihallituksen hyväksyntää.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin hallituksen esitys periaatepäätöksestä aloittaa tukisäätiön perustamisen valmistelu, minkä kokous hyväksyi yksimielisesti.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi eteenpäin valittiin uudelleen Veli-Pekka Tihlman. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Elina Aalto, Harri Mäntynen ja Jyrki Saulo valittiin kahden vuoden jatkokaudelle. Yhdistyksen kunniajäsen Esko Vaahtolammi oli ennen kokousta ilmoittanut luopuvansa hallituksen jäsenyydestä monivuotisen ansiokkaan toiminnan jälkeen. Hallituksen täydentävät Seppo Haario, William Oesch, Elias Oikarinen, Hannu Schaffter ja Jari Toivonen, jotka ovat erovuorossa 2022.

Neuvottelukunnan jäsenistä erovuorossa olleet Pentti Airio, Seppo Rahkonen, Ben Söderlund ja Pekka Virolainen valittiin uudelleen kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Maria Oesch-Feldt oli ilmoittanut eroavansa ko. luottamustehtävästä monivuotisen jäsenyytensä jälkeen niin yhdistyksen hallituksessa kuin neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan täydentävät vuonna 2022 erovuorossa olevat Keijo Kaivanto, Christian Kläusler, Robert Mattson, Klaus Oesch, Alpo Rusi, Ulf Silfverberg, Vesa Valtonen ja Kari Vitie. Neuvottelukunta järjestäytyy sisäisesti.

Stipendijaokseen valittiin uudelleen Seppo Haario (puh.joht.), Esa Penttinen, Jyrki Saulo, Elina Seppälä ja Päivi Vetsch. Eva Paajanen oli monivuotisen ansiokkaan toiminnan jälkeen luopunut jaoksen jäsenyydestä.

Tilintarkastajana jatkaa KHT Lauri Lehtoviita ja varamiehenään KHT Marko Saxell, sekä toiminnantarkastajana edelleen Eeva Saja ja varalla Pekka Virolainen.

Vuoden 2022 jäsenmaksut pysyvät kokouksen päätöksen mukaisesti ennallaan. Henkilöjäsenet maksavat edelleen 20 euroa, perhejäsenet 30 euroa ja yhteisöjäsenet 100 euroa.

Kokouksen päätteeksi yhdistyksen puheenjohtaja Veli-Pekka Tihlman ja jäsenet kiittivät yhdistyksen kunniajäsentä Esko Vaahtolammia monivuotisesta, erityisen arvokkaasta panoksestaan Sveitsin Ystävien avaintehtävissä niin yhdistyksen puheenjohtajana kuin viimeiset vuodet hallituksen jäsenenä. Erityismaininta tuli Eskon vuonna 2008 laatimasta yhdistyksen upeasta 60-vuotishistoriikistä.

Hallitus