Vuosikokous 4.4.2016

huhtikuu 25, 2016, Alppiakatemia

Sveitsin Ystävien vuosikokous pidettiin 4.4.2016 yhdistyksen toimistossa. Kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat.

Jäsenmaksut
Jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Vuonna 2017 yksityishenkilön maksu edelleen 20 €, perhejäsenten eli samassa taloudessa asuvien 30 euroa ja yhteisöjäsenten 100 euroa.

Vanha hallitus jatkaa
Kokous valitsi nykyisen puheenjohtajan Veli-Pekka Tihlmanin yksimielisesti uudelle vuoden mittaiselle jatkokaudelle. Myös kaikki muut entiset hallituksen jäsenet, Noora A., Kirsi Haapakoski, Seppo Haario, Harri Mäntynen, Maria Oesch-Feldt, Jyrki Saulo ja Esko Vaahtolammi valittiin yksimielisesti jatkamaan vuodeksi eteenpäin.

Neuvottelukunta
Erovuorossa olleet jäsenet Torsten Almquist, Jarmo Myyrä, Ulf Silfverberg ja Kari Vitie valittiin neuvottelukunnan jäseniksi kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Torbjörn Sonckille myönnettiin hänen esityksestään ero.

Uusina jäseninä neuvottelukuntaan valittiin kahdeksi vuodeksi Keijo Kaivanto, Robert Mattson ja Klaus Oesch. Neuvottelukunnan muita jäseniä ovat Hannu Luotola, Pentti Airio, Tom Christides, Tuija Nurmi, Seppo Rahkonen, Ben Söderlund ja Pekka Virolainen. He ovat erovuorossa vuonna 2017.

Stipendijaosto
Outi Hallamaa, Seppo Haario, Jarmo Myyrä, Eva Paajanen, Esa Penttinen, Eva Paajanen ja Veli-Pekka Tihlman valittiin jaoston jäseniksi vuodeksi eteenpäin.

Tilintarkastajat, toiminnantarkastajat ja varahenkilöt
Tilintarkastajaksi valittiin KHT Ilari Hakala, PwC ja varatilintarkastajaksi PwC tilintarkastusyhteisö. Toiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Pentti Airio ja tämän varamieheksi Pekka Virolainen.

Sääntömuutos
Sääntöjä päätettiin muuttaa hallituksen esityksen mukaan seuraavasti:
§ 9 ”Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen tai hallituksen erikseen valtuuttama henkilö kaksi yhdessä, joista toisen tulee olla aina puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja”

§ 11”Yhdistyksen kokoukset: Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.”