Sveitsin Ystävät Suomessa

Ylläpitää ja kehittää ystävyyssuhteita Suomen ja Sveitsin välillä

Sveitsin Ystävät Suomessa ry on perustettu vuonna 1948. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä Suomessa tunnetuksi sveitsiläistä yhteiskuntaa, luontoa ja historiaa sekä kulttuuri- ja talouselämän saavutuksia, ylläpitää ja kehittää maittemme välisiä hyviä suhteita järjestämällä erityyppisiä esitelmä- ja infotilaisuuksia, kulttuuritapahtumia, retkiä ja illanviettoja.

Toiminta tapahtuu eri puolilla Suomea sijaitsevien paikallisosastojen järjestämänä.

Sveitsin Ystävät Suomessa ry

Yhdistyksen historiaa ja tavoitteita

Yhdistyksemme perustettiin 8. huhtikuuta 1948, Sveitsissä pari vuotta aikaisemmin perustetun Suomen Ystävät Sveitsissä -yhdistyksen innostamana. Yhdistyksen nimeksi valittiin Sveitsin Ystävät Suomessa (SYS).

Sääntöihin kirjattiin seuraavat tavoitteet:

  • Tehdä Suomessa tunnetuksi Sveitsin nykyisen yhteiskuntaelämän eri aloilla vallitsevia oloja, luontoa ja historiaa ja kulttuurielämän saavutuksia sekä kaikin puolin kehittää ja edistää Suomen ja Sveitsin välisiä hyviä suhteita. Yhdistyksen toiminnalle on antanut painavuutta se seikka, ettei maidemme välille Sveitsin valtiomuodosta johtuen ole solmittu kulttuurisopimusta.
  • Yhdistys pyrkiikin resurssiensa rajoissa edistämään kulttuurivaihtoa Sveitsin suurlähetystön ja Suomen Opetusministeriön tuella.

Sveitsin Ystävät Suomessa ry:n säännöt.

Saksankielisen koosteen voit lukea täältä.

Palvelumuotoja

Jäsenille lähetetään vuosittain neljä jäsenkirjettä. Jäsenkirjeiden mukana tulee kaksi kertaa vuodessa saksan- ja osittain suomenkielinen “Finnland Magazin” -jäsenlehti, joka painetaan ja toimitetaan Sveitsissä, Suomen Ystävien seuran toimesta. Suomessa toimiva SYS:n tiedotustiimi ideoi ja avustaa toimitustyötä.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat julkiset tilaisuudet, kuten esitelmä- ja elokuvaillat, matkailutilaisuudet, konsertit ja näyttelyt sekä ohjelmalliset illanvietot ja retket. Puolivuosisataisen historiansa aikana yhdistys on vastaanottanut korkeatasoisia ja arvovaltaisia sveitsiläisiä tiedemiehiä, asiantuntijoita ja taiteilijoita, jotka ovat tehneet maansa yhteiskuntaelämän ja kulttuurin eri aloja tunnetuksi suomalaiselle yleisölle. Usein nämä tilaisuudet on järjestetty yhteistoiminnassa Sveitsin suurlähetystön kanssa.

Stipenditoiminta

Vuonna 1963 yhdistykseen perustettiin stipendirahasto, jonka tarkoituksena on myöntää apurahoja Sveitsin kansalaisille, joilla on tavoitteena tutustua maassamme Suomen kulttuuriin sekä tehdä tehdä sitä Sveitsissä tunnetuksi kirjoituksin, esitelmin ym. vastaavin keinoin. Sisaryhdistyksen, Sveitsin Suomen Ystävien seuran jo vuonna 1948 perustama ”Schweizerische Stiftung für Stipendien an Förderer und Bewahrer finnischer Kultur” on myöntänyt vastaavasti apurahoja suomalaisille. Sen esimerkki olikin kannustimena meidän stipendirahastomme perustamiselle.

Yhdistyksen stipendijaosto myöntää stipendit sveitsiläisille hakijoille ja antaa sisaryhdistykselle lausuntonsa suomalaisista anojista.
Rahaston avulla on tuettu myös musiikkiryhmien ja orkestereiden vierailuja sekä näyttelyiden järjestämistä.

Sisaryhdistyksen aloitettua vuonna 1949 apurahan myöntämisen pääesikunnan nimeämille suomalaisille upseereille, on meidän stipendirahastostamme myönnetty vuodesta 1970 alkaen vastaavasti apurahoja sveitsiläisille upseereille. Tämä upseereiden tutustuttaminen ystävämaahan jatkuu edelleen keskeytymättä. Puolustusvoimat on järjestänyt vuosittain kahdelle sveitsiläiselle upseerille sotilaallisen ohjelman noin kahdeksi viikoksi ja yhdistys avustanut siviiliohjelman laatimisessa stipendien saajien toivomusten mukaan saman pituiseksi ajaksi.

Apurahoja Sveitsiin

Välitämme Suomessa asuville hakijoille sisarseuramme Suomen ystävät Sveitsissä (SVFF) säätiön (Stiftung für Studienbeiträge) apurahoja. Apurahat on suunnattu tieteen ja taiteen ja eri ammattialojen edustajille Sveitsissä tapahtuvaa lyhytaikaista projektia tai tutustumista varten.

Hakuaika käynnistyy vuosittain syyskuun alussa. Vuoden 2022 hakemusten on oltava Sveitsin ystävät Suomessa ry:n (SYS) toimistossa 15.10.2021 mennessä.
Osoite: Sveitsin ystävät Suomessa ry, Vuorimiehenpuistikko 4 D 32, 00140 Helsinki
Voit täyttää hakemuksen alla olevalla word-lomakkeella ja lähettää sen allekirjoitettuna toimistomme osoitteeseen.
Lähetämme hakemukset Sveitsiin marraskuun loppuun mennessä. Päätös apurahansaajista ilmoitetaan joulukuun aikana.

Tiedustelut: Seppo Haario, SYS-stipendijaoston puheenjohtaja: seppo.haario(a)gmail.com

Tärkeitä valintakriteereitä:

1. vuosittain valitaan eri tieteen ja taiteen edustajia
2. suullisesti on osattava saksaa, ranskaa tai italiaa kielialueesta riippuen
3. oleskelun pituus on 2-4 viikkoa, ei kuitenkaan kesällä
4. etusija on hakijoilla, jotka eivät aiemmin ole olleet Sveitsissä
5. toivotaan ainakin 2 suositusta em. kielillä tai englanniksi
6. hakijan on oltava aidosti kiinnostunut Sveitsistä
7. hakija voi mainita mahdollisuuksistaan kertoa tilaisuuden tullen Suomesta tai omasta alastaan SVFF:n jäsenille

Lomakkeet:

SVFF Formular 2022

 

Yhdistyksen johdon muodostavat hallitus ja neuvottelukunta, jotka vuosikokous valitsee. Koko maata koskevan toiminnan aktivoimiseksi on eri puolille Suomea perustettu paikallisosastoja, jotka vireästi ja oma-aloitteisesti järjestävät ohjelmaa jäsenilleen ja auttavat järjestämään sveitsiläisille vierailijoille monipuolisia esiintymis- ja tutustumismahdollisuuksia maahamme.

SYS-toimisto
Tel: +358 40 67 88088 – Sähköposti: sys@sveitsi.fi