Sveitsin Ystävät Suomessa

ylläpitää ja kehittää ystävyyssuhteita Suomen ja Sveitsin välillä

Tarkoituksenamme on tehdä Suomessa tunnetuksi sveitsiläistä yhteiskuntaa, luontoa, historiaa sekä  kulttuuri- ja talouselämän saavutuksia; ylläpitää ja kehittää maittemme välisiä hyviä suhteita järjestämällä erityyppisiä esitelmä- ja infotilaisuuksia, kulttuuritapahtumia, retkiä ja illanviettoja.

Yhdistyksen johdon muodostavat hallitus ja neuvottelukunta. Koko maata koskevan toiminnan mahdollistamiseksi on eri puolille Suomea perustettu paikallisosastoja vastaamaan alueensa toiminnasta.

Sveitsin Ystävät Suomessa ry

Yhdistyksen historiaa ja tavoitteita

Yhdistyksemme perustettiin 8. huhtikuuta 1948, Sveitsissä pari vuotta aikaisemmin perustetun Suomen Ystävät Sveitsissä -yhdistyksen innostamana. Yhdistyksen nimeksi valittiin Sveitsin Ystävät Suomessa (SYS).

Sääntöihin kirjattiin seuraavat tavoitteet:

  • Tehdä Suomessa tunnetuksi Sveitsin nykyisen yhteiskuntaelämän eri aloilla vallitsevia oloja, luontoa ja historiaa ja kulttuurielämän saavutuksia sekä kaikin puolin kehittää ja edistää Suomen ja Sveitsin välisiä hyviä suhteita. Yhdistyksen toiminnalle on antanut painoarvoa se seikka, ettei maidemme välille ole – Sveitsin valtiomuodosta johtuen – solmittu kulttuurisopimusta.
  • Yhdistys pyrkii resurssiensa puitteissa edistämään kulttuurivaihtoa Sveitsin suurlähetystön ja Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Sääntömme löydät täältä.

Palvelumuotoja

Jäsenille lähetetään vuosittain neljä jäsenkirjettä. Jäsenkirjeiden mukana tulee kaksi kertaa vuodessa saksan- ja osittain suomenkielinen “Finnland Magazin” -jäsenlehti, joka painetaan ja toimitetaan Sveitsissä, Suomen Ystävien seuran toimesta. Suomessa toimiva SYS:n tiedotustiimi ideoi ja avustaa toimitustyötä.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat julkiset tilaisuudet, kuten esitelmä- ja elokuvaillat, matkailutilaisuudet, konsertit ja näyttelyt sekä ohjelmalliset illanvietot ja retket. Puolivuosisataisen historiansa aikana yhdistys on vastaanottanut korkeatasoisia ja arvovaltaisia sveitsiläisiä tiedemiehiä, asiantuntijoita ja taiteilijoita, jotka ovat tehneet maansa yhteiskuntaelämän ja kulttuurin eri aloja tunnetuksi suomalaiselle yleisölle. Usein nämä tilaisuudet on järjestetty yhteistoiminnassa Sveitsin suurlähetystön kanssa.

Apurahoja Sveitsiin – stipenditoiminta

Vuonna 1963 yhdistykseen perustettiin stipendirahasto. Sen tarkoituksena on myöntää apurahoja Sveitsin kansalaisille, joilla on tavoitteena tutustua maassamme Suomen kulttuuriin ja tehdä sitä Sveitsissä tunnetuksi kirjoituksin, esitelmin ym. vastaavin keinoin. Sisaryhdistyksemme ,Sveitsin Suomen Ystävien seuran (SVFF) jo vuonna 1948 perustama ”Schweizerische Stiftung für Stipendien an Förderer und Bewahrer finnischer Kultur” on myöntänyt vastaavasti apurahoja suomalaisille. Sen esimerkki olikin kannustimena  stipendirahastomme perustamiselle.

Yhdistyksen stipendijaosto myöntää stipendit sveitsiläisille hakijoille ja antaa sisaryhdistykselle lausuntonsa suomalaisista anojista.
Rahaston avulla on tuettu myös musiikkiryhmien ja orkestereiden vierailuja sekä näyttelyiden järjestämistä.

Mannerheim-upseeristipendiaatti

Sisaryhdistyksen aloitettua apurahan myöntämisen pääesikunnan nimeämille suomalaisille Mannerhein-upseeristipendiaateille vuonna 1949, stipendirahastostamme on vastaavasti myönnetty stipendejä vuodesta 1970 alkaneeseen vastavaihtoon osallistuville sveitsiläisille upseereille. Tämä upseereiden tutustuttaminen ystävämaahan jatkuu edelleen. Puolustusvoimat on järjestänyt vuosittain kahdelle sveitsiläiselle upseerille sotilaallisen ohjelman kuukaudeksi ja yhdistys on avustanut siviiliohjelman laatimisessa stipendien saajien toivomusten mukaan,

Apurahoja Sveitsiin

Välitämme Suomessa asuville hakijoille sisarseuramme Suomen ystävät Sveitsissä (SVFF) säätiön (Stiftung für Studienbeiträge) apurahoja. Apurahat on suunnattu tieteen ja taiteen ja eri ammattialojen edustajille Sveitsissä tapahtuvaa lyhytaikaista projektia tai tutustumista varten.

Hakuaika käynnistyy vuosittain syyskuun alussa. Vuoden 2023 hakemusten on oltava Sveitsin ystävät Suomessa ry:n (SYS) toimistossa 15.10.2022 mennessä.
Osoite: Sveitsin ystävät Suomessa ry, Vuorimiehenpuistikko 4 D 32, 00140 Helsinki
Voit täyttää hakemuksen alla olevalla word-lomakkeella ja lähettää sen allekirjoitettuna toimistomme osoitteeseen.
Lähetämme hakemukset Sveitsiin marraskuun loppuun mennessä. Päätös apurahansaajista ilmoitetaan joulukuun aikana.

Tiedustelut: stipendit(at)sveitsi.fi

Tärkeitä valintakriteereitä:

1. vuosittain valitaan eri tieteen ja taiteen edustajia
2. suullisesti on osattava saksaa, ranskaa tai italiaa kielialueesta riippuen
3. oleskelun pituus on 2-4 viikkoa, ei kuitenkaan kesällä
4. etusija on hakijoilla, jotka eivät aiemmin ole olleet Sveitsissä
5. toivotaan ainakin 2 suositusta em. kielillä tai englanniksi
6. hakijan on oltava aidosti kiinnostunut Sveitsistä
7. hakija voi mainita mahdollisuuksistaan kertoa tilaisuuden tullen Suomesta tai omasta alastaan SVFF:n jäsenille

Lomakkeet:
SVFF_Formular-2023

Kunniajäsenyydet

Toiminnassamme erityisesti ansioituneille henkilöille on myönnetty kunniajäsenyys.

Kunniapuheenjohtaja Veli-Pekka Tihlman

Kunniajäsen Torsten Almquist, Helsinki

Kunniajäsen Anton Ganz, Zürich

Kunniajäsen Arthur Grüninger, Herrliberg

Kunniajäsen Ritva Heikkilä, Helsinki

Kunniajäsen Pirkko Landis-Laitiala, Zürich

Kunniajäsen Peter Meier, Zürich

Kunniajäsen Palas Helena, Helsinki

Kunniajäsen Seppo Rahkonen, Helsinki

Kunniajäsen Gubert von Salis, Zürich

Kunniajäsen Pentti Turunen, Espoo

Kunniajäsen Esko Vaahtolammi, Helsinki