Tietoja jäsenille

Vuoden 2022 jäsenmaksut:

  • varsinainen jäsen 20 euroa
  • varsinainen ja perhe 30 euroa samassa osoitteessa asuvalle alle 20-vuotiaille perheenjäsenille
  • kannattajajäsen (mm. yhteisö) 100 euroa.

Maksamalla jäsenmaksun jäsen saa:

  • jäsenkirjeen ja osallistumisoikeuden jäsentapahtumiin
  • paikallisosaston kirjeet
  • Finnland Magazin -lehden kaksi kertaa vuodessa
  • mahdollisuuden asunnon vaihtoon tai vuokrahuoneistoon Sveitsin Luganossa jäsenhintaan
  • kulloinkin muut saatavat jäsenedut
  • tietoa Sveitsistä tarvittaessa

Jäsenmaksuista lähetetään lasku lähtökohtaisesti sähköpostiin vuosikokouksen jälkeen. Jäsen erotetaan, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksua. Jäsenmaksusta ovat vapautettuja kunniajäsenet puolisoineen.

Liity jäseneksi

Jäsenhakemus – ohjautuu Yhdistysavaimeen

Varsinaiseksi jäseneksi hakevan henkilön kanssa samassa osoitteessa asuva kumppani ja alle 20-vuotiaat perheenjäsenet voivat olla perhejäseniä. Lähettäessäsi jäsenhakemuksen ilmoita perheestäsi kaikkien yhdistykseen kuuluvien ja samassa osoitteessa asuvien perhejäsenten nimet.

Perhejäsenyyden tarkoituksena on keventää perheen kokonaisjäsenmaksua ja yhdistyksen kuluja. Perheelle lähetetään vain yksi jäsenkirje ja Finnland Magazin-lehti.

Jäsenhakemukset käsitellään neljä kertaa vuodessa hallituksen kokouksessa. Jäseneksi hyväksymisen jälkeen jäseneksi hakeneelle ilmoitetaan jäsenyydestä ja paikallisosastosta, johon hän kuuluu sekä lähetetään jäsenmaksulasku. Tämän jälkeen yhteydenpidosta vastaa pääosin paikallisosaston puheenjohtaja ja hallitus.